Duomenų teikimas Mano VMI sistemoje

Duomenų teikimas Mano VMI sistemoje

Mūsų paslauga „Ataskaitų statistikos departamentui rengimas ir deklaravimas” yra svarbus žingsnis užtikrinant jūsų įmonės teisinį ir statistinį atitikimą valstybės reikalavimams. Mes atliekame išsamų ataskaitų rengimą ir teikimą Statistikos departamentui, užtikrindami, kad jūsų verslo veikla būtų tinkamai dokumentuota ir pateikta.

Pradžioje mes susitinkame su klientu, kad sužinotume jo verslo veiklos pobūdį ir poreikius ataskaitų teikimo atžvilgiu. Aptariame, kokios ataskaitos turi būti pateiktos, kokius duomenis reikia surinkti ir kokiu formatu reikia pateikti informaciją.

Toliau mes pradedame rinkti visą reikiamą statistinę informaciją apie kliento veiklą. Tai gali apimti duomenis apie gamybą, pardavimus, darbuotojų skaičių, investicijas ir kitus svarbius verslo rodiklius.

Surinkus visą reikiamą informaciją, mes pradedame parengti ataskaitas, kurias reikia pateikti Statistikos departamentui. Tai gali būti įvairios statistinės ataskaitos apie verslo veiklą, produkcijos gamybą, pardavimus ir kitus svarbius ekonominius duomenis.

Baigus ataskaitų rengimą, mes juos pateikiame klientui peržiūrai ir patvirtinimui. Po patvirtinimo mes teikiame šias ataskaitas Statistikos departamentui ir atliekame reikiamus deklaravimo veiksmus.

Mūsų komanda taip pat suteikia konsultacijas ir palaikymą klientams dėl ataskaitų rengimo ir deklaravimo Statistikos departamentui. Mes siekiame užtikrinti, kad visi mūsų klientai būtų teisiniai atitinkami ir laiku teiktų reikiamą statistinę informaciją.