Darbo užmokesčio ( ir kitų ,susijusiu su darbuotojais sumų ) apskaičiavimas

Darbo užmokesčio ( ir kitų ,susijusiu su darbuotojais sumų ) apskaičiavimas

Mūsų paslaugos apima išsamų darbo užmokesčio ir kitų su darbuotojais susijusių sumų apskaičiavimą bei ataskaitų rengimą, skirtą pateikti Valstybiniam Socialinio Draudimo Fondui (SAM) ir Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (GPM312, GPM313).

Pirmiausia, mes rūpinamės duomenų surinkimu. Tai apima visą reikiamą informaciją apie darbuotojus, jų užmokestį, darbo valandas, mokesčius, socialinio draudimo įmokas ir kitus susijusius duomenis.

Toliau atliekame išsamius apskaičiavimus, grindžiamus surinkta informacija. Čia įskaičiuojami atlyginimo mokesčio (GPM312), socialinio draudimo mokesčio (GPM313), sveikatos draudimo mokesčio ir kiti mokesčiai.

Baigus apskaičiavimus, rengiame ataskaitas, kurios turės būti pateiktos atitinkamoms institucijoms. Tai gali būti mėnesinės, ketvircinės ar metinės ataskaitos apie darbo užmokesčio išmokėjimus, mokesčių sumas ir kitus susijusius duomenis.

Galutiniame etape pateikiame visas parengtas ataskaitas ir kitus dokumentus, kurie patvirtina teisingai apskaičiuotus mokesčius ir įmokas. Taip užtikriname, kad visi reikiami deklaravimo procesai būtų įvykdyti sklandžiai ir teisingai.

Mūsų komanda taip pat yra pasiruošusi teikti konsultacijas ir palaikymą klientams dėl visų darbo užmokesčio apskaičiavimo, ataskaitų rengimo ir deklaravimo klausimų. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai būtų visiškai informuoti ir pasiruošę įvykdyti visus savo mokesčių įsipareigojimus.