Išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų registro rengimas(ISAF)

Išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų registro rengimas(ISAF)

Mūsų paslauga „Išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų registro rengimas (ISAF)” yra svarbus etapas jūsų verslo finansinėje apskaitoje. Šiame procese mes tvarkome ir registravome visus jūsų įmonės išrašytas ir gautas sąskaitas faktūras, užtikrindami tikslią ir sistemingą dokumentų saugojimą.

Pradžioje, mes susitinkame su klientu, kad suprastume jo verslo veiklos specifiką ir poreikius. Aptariame, kokias informacijos apie sąskaitas faktūras reikia registruoti ir kokius duomenis klientas nori įtraukti į savo ISAF.

Toliau, mes pradedame surinkti visą reikiamą informaciją apie išrašytas ir gautas sąskaitas faktūras. Tai apima sąskaitų numerius, datą, pardavėjo ir pirkėjo informaciją, prekių ar paslaugų aprašymą, sumas, PVM ir kitus susijusius duomenis.

Surinkus visus duomenis, mes juos įvedame į išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų registrą (ISAF). Kiekviena sąskaita faktūra yra atskirai įrašoma į registrą, užtikrinant tikslią dokumentaciją ir lengvą prieigą prie reikiamų duomenų.

Baigus registravimą, mes galime parengti įvairias ataskaitas pagal kliento pageidavimus. Tai gali būti mėnesinės, ketvirtinės ar metinės ataskaitos apie išrašytas ir gautas sąskaitas faktūras, kurios padeda klientui stebėti finansinius srautus ir atlikti reikiamas analizes.

Mūsų komanda yra pasiruošusi teikti konsultacijas ir palaikymą klientams dėl išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų registro rengimo ir valdymo. Mes siekiame užtikrinti, kad jūsų finansinė apskaita būtų tvarkinga, patikima ir atitiktų visus teisinius reikalavimus.